Νόμοι 4305/2014 Αρθρο 14 Παράγραφος 2

Αρθρο 14. Μεταβατικές διατάξεις

2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων κατά την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο