Νόμοι 4276/2014 Αρθρο 1 Παράγραφος 3

Αρθρο 1. Τουριστικές επιχειρήσεις

3. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται:
αα. Συνεδριακά κέντρα
ββ. Γήπεδα γκολφ
γγ. Τουριστικοί λιμένες
δδ. Χιονοδρομικά κέντρα
εε. Θεματικά πάρκα
στ. Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)
ζζ. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού
ηη. Ορειβατικά καταφύγια
θθ. Αυτοκινητοδρόμια.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Με ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της οικείας νομοθεσίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τουριστικές επιχειρήσεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο