Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 86

Αρθρο 86. Υποβολή στοιχείων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα στοιχεία και οι καταστάσεις που υποβάλλουν οι Δ.Ο.Υ. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων αυτών.
Τα σχετικά με την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των μηνιαίων και ετησίων λογαριασμών της διαχειρίσεως των υπολόγων των Δ.Ο.Υ., καθορίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποβολή στοιχείων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
Up
Close
Close
Κλείσιμο