Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 72

Αρθρο 72. Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - ανώτατα όρια πληρωμών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε φορά και για ορισμένη χρονική περίοδο το ποσοστό των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθούν από τους διατάκτες, κατά κατηγορίες ή ομάδες δαπανών, χωρίς να αποκλείεται και η εξ ολοκλήρου διάθεση ορισμένων από αυτές. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται όρια πληρωμών, εφόσον το
επιβάλλουν οι δημοσιονομικές συνθήκες ή λόγοι σχετικοί με την οικονομική πολιτική.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - ανώτατα όρια πληρωμών
Up
Close
Close
Κλείσιμο