Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 64Α

Αρθρο 64Α. Προϋπολογισμοί των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων

Για την έγκριση και την αναθεώρηση των ετήσιων προϋπολογισμών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 63.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προϋπολογισμοί των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων
Up
Close
Close
Κλείσιμο