Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 175 Παράγραφος 2

Αρθρο 175. Κυρώσεις σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005

2. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κυρώσεις σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005
Up
Close
Close
Κλείσιμο