Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 173 Παράγραφος 7

Αρθρο 173. Κυρώσεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, γίνεται σχετική αναφορά στις εισηγήσεις και εκθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 και μπορεί να μην εφαρμόζονται οι κυρώσεις των παραγράφων αυτών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κυρώσεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Up
Close
Close
Κλείσιμο