Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 149

Αρθρο 149. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.

1. ....................

2. ....................

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να μετονομάζεται το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» και να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.
Up
Close
Close
Κλείσιμο