Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 128

Αρθρο 128. Διαχείριση διαθεσίμων του Δημοσίου

1. ....................

2. ....................

3. ....................

4. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαχείριση διαθεσίμων του Δημοσίου
Up
Close
Close
Κλείσιμο