Νόμοι 4264/2014 Αρθρο 30

Αρθρο 30. Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
(στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
(η) η Ελληνική Αστυνομία,
(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για το παρεμπόριο.

4. Ο συντονισμός τυχόν μικτών κλιμακίων ελέγχου ανατίθεται για μεν την Περιφέρεια Αττικής στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 (Α' 120), για δε τις λοιπές Περιφέρειες στον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
Up
Close
Close
Κλείσιμο