Νόμοι 4261/2014 Αρθρο 184 Παράγραφος 6

Αρθρο 184. Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις

6. Στην περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α' 265) και μετά από τη φράση «Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704» προστίθενται οι λέξεις «και η ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού της Σ.Ο. 2716».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο