Νόμοι 4261/2014 Αρθρο 178 Παράγραφος 5

Αρθρο 178. Λοιπές ρυθμίσεις

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, μετά τη λέξη «επιπέδου» και έως τη λέξη «τμήματος» προστίθενται οι λέξεις «γραφείου, αυτοτελούς γραφείου».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λοιπές ρυθμίσεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο