Νόμοι 4261/2014 Αρθρο 173 Παράγραφος 11

Αρθρο 173. Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια

11. Στο άρθρο 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Ο Κανονισμός Διεξαγωγής Παιγνίων και ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ή οι αποφάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54, μπορούν να ενσωματώνουν μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεών τους.
6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ο κώδικας της επίσημης ενιαίας ορολογίας που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα τυχερά παίγνια.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια
Up
Close
Close
Κλείσιμο