Νόμοι 4256/2014 Αρθρο 33 Παράγραφος 3

Αρθρο 33. Ζητήματα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

3. α. ....................
β. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α'139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Περιφερειακή Υπηρεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Πλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος».
γ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α'139), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι τη συμπλήρωσή τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση στην επετηρίδα».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ζητήματα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Up
Close
Close
Κλείσιμο