Νόμοι 4182/2013 Αρθρο 56 Παράγραφος 4

Αρθρο 56. Χορήγηση υποτροφιών

4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Χορήγηση υποτροφιών
Up
Close
Close
Κλείσιμο