Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 8 Παράγραφος 1

Αρθρο 8. Φορολογικός εκπρόσωπος

1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογικός εκπρόσωπος
Up
Close
Close
Κλείσιμο