Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 72 Παράγραφος 15

Αρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις (Πρώην άρθρο 66)

15. Μέχρι και τις 31.12.2019 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές διατάξεις (Πρώην άρθρο 66)
Up
Close
Close
Κλείσιμο