Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 7 Παράγραφος 1

Αρθρο 7. Προθεσμίες

1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προθεσμίες
Up
Close
Close
Κλείσιμο