Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 67 Παράγραφος 3

Αρθρο 67. Αυτουργοί και συνεργοί

3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αυτουργοί και συνεργοί
Up
Close
Close
Κλείσιμο