Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 65

Αρθρο 65. Βάρος απόδειξης

Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βάρος απόδειξης
Up
Close
Close
Κλείσιμο