Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 62 Παράγραφος 5

Αρθρο 62. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων

5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
Up
Close
Close
Κλείσιμο