Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 62 Παράγραφος 2

Αρθρο 62. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων

2. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο:
α) μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή
β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
Up
Close
Close
Κλείσιμο