Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 54 Παράγραφος 3

Αρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαδικαστικές παραβάσεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο