Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 46 Παράγραφος 7

Αρθρο 46. Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

7. Τα μέτρα της παρ. 5 δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λήψη διασφαλιστικών μέτρων
Up
Close
Close
Κλείσιμο