Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 41 Παράγραφος 3

Αρθρο 41. Πληρωμή φόρου

3. Σε περίπτωση διορθωτικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο. Σε περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης πράξης προσδιορισμού του φόρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πληρωμή φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο