Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 31 Παράγραφος 1

Αρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου

1. «Άμεσος προσδιορισμός φόρου» είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Άμεσος προσδιορισμός φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο