Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 14 Παράγραφος 4

Αρθρο 14. Πληροφορίες από τον φορολογούμενο

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
Up
Close
Close
Κλείσιμο