Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 86 Παράγραφος 5

Αρθρο 86. Τροποποιούμενες διατάξεις

5. Προστίθεται τρίτο και τέταρτο εδάφιο στην περίπτωση θ' της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18), ως εξής:
«Οι παράγραφοι 11 β και 12 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219) εφαρμόζονται αναλογικά στους πράκτορες του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Ο κανονισμός Λειτουργίας Πρακτορείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος (αριθ. απόφασης 23041/2006 του Υφυπουργού Πολιτισμού, Β' 689/2006) καταργείται από την επομένη της θέσης σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της παρ. 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (α' 18).»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιούμενες διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο