Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 72 Παράγραφος 11

Αρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

11. Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωμές των οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
Up
Close
Close
Κλείσιμο