Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 71 Παράγραφος 7

Αρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

7. Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70. Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο