Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 5 Παράγραφος 2

Αρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

2. Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
Up
Close
Close
Κλείσιμο