Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 49 Παράγραφος 4

Αρθρο 49. Κανόνας περιορισμού των τόκων

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κανόνας περιορισμού των τόκων
Up
Close
Close
Κλείσιμο