Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 49 Παράγραφος 4

Αρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση

4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποκεφαλαιοδότηση
Up
Close
Close
Κλείσιμο