Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 48 Παράγραφος 4

Αρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

4. Εάν η διανομή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο