Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 47 Παράγραφος 5

Αρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Up
Close
Close
Κλείσιμο