Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 40 Παράγραφος 4

Αρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

 4. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
Up
Close
Close
Κλείσιμο