Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 40 Παράγραφος 3

Αρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

3. Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
Up
Close
Close
Κλείσιμο