Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 40 Παράγραφος 1

Αρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
Up
Close
Close
Κλείσιμο