Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 36 Παράγραφος 2

Αρθρο 36. Μερίσματα

2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μερίσματα
Up
Close
Close
Κλείσιμο