Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 30 Παράγραφος 1

Αρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

1. Ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδημα προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος και αυτή φορολογείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο