Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 3 Παράγραφος 2

Αρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποκείμενα του φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο