Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 27 Παράγραφος 1

Αρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

1. Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταφορά ζημιών
Up
Close
Close
Κλείσιμο