Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 25

Αρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

Τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
Up
Close
Close
Κλείσιμο