Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 12 Παράγραφος 1

Αρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο