Νόμοι 4164/2013 Αρθρο 13 Παράγραφος 2

Αρθρο 13. Μεταβατικές διατάξεις

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.
Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιοχές υπό κτηματογράφηση που θα διενεργηθεί ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων μετά την έναρξη ισχύος του.
Οι διατάξεις του ν. 2308/1995, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις κτηματογραφήσεις που έχουν κηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο