Νόμοι 4164/2013 Αρθρο 1 Παράγραφος 11

Αρθρο 1. Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»

11. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής από την έναρξη ισχύος του παρόντος προστίθεται η φράση: «όπως αυτή μετονομάζεται».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»
Up
Close
Close
Κλείσιμο