Νόμοι 4151/2013 Αρθρο 4 Παράγραφος 16

Αρθρο 4. Ρύθμιση άλλων συνταξιοδοτικών θεμάτων

16. Ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω ημερομηνία.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρύθμιση άλλων συνταξιοδοτικών θεμάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο