Νόμοι 4141/2013 Αρθρο 35 Παράγραφος 1

Αρθρο 35. Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

1. Η προβλεπόμενη αξιολόγηση της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) επεκτείνεται και για τους λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως προς την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Up
Close
Close
Κλείσιμο