Νόμοι 4141/2013 Αρθρο 22 Παράγραφος 20

Αρθρο 22. Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων

20. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συμπεριλαμβάνεται και το κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοίχημα.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων
Up
Close
Close
Κλείσιμο