Νόμοι 4122/2013 Αρθρο 12 Παράγραφος 6

Αρθρο 12. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

6. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι περιπτώσεις α', γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 7 του άρθρου 4.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Up
Close
Close
Κλείσιμο