Νόμοι 4098/2012 Αρθρο δεύτερο

Αρθρο δεύτερο. Παράταση προθεσμίας παραγραφής

1. H προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται μέχρι 31.12.2013.

2. Παρατείνεται μέχρι 31.12.2013 η προθεσμία παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 2012 και 2013.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παράταση προθεσμίας παραγραφής
Up
Close
Close
Κλείσιμο